Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het voor VCOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 klasse C.