In 2019 is een extra afwaardering ICT middelen verwerkt (146K). In het jaar 2020 staan vervangingsinvesteringen gepland waarmee een uniforme en actuele ICT infrastructuur zal worden gerealiseerd. Hierop vooruitlopend is de boekwaarde van de ICT, ouder dan 2017, al in 2019 afgewaardeerd.