Bij VCOG was per 31 december 2019 243 fte in dienst (per 31 december 2018 236 fte).