Bij de voorziening jubileumverplichtingen is een verdisconteringsvoet gehanteerd van 1%. Het saldo voorzieningen, uitgesplitst naar looptijd: