De vorderingen hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar.